Skip to content

Personal tools
You are here: Home » Haber » 2012 haber » Öğrenci Seçimleri

Öğrenci Seçimleri


-Komünistler öğrenciler arasındaki konumlarını güçlendirdiler. Öğrenci temsilcilerinin belirlenmesi için 16 Mayıs’ta öğrenci birlikleri seçimleri yapıldı. Erken genel seçimlerden bir kaç gün sonra ve 17 Haziran’da yinelenecek seçimlerinden önce gerçekleşen öğrenci seçimlerinden Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) tarafından desteklenen Panspudastiki KS (PKS) listesi gücünü daha fazla artırarak çıktı.

Öğrenci Birlikleri ve mücadele komitelerinden menkul Öğrencilerin Mücadele Cephesi (MAS) İdari Sekretaryası’ndan yapılan açıklama aşağıdaki noktalara işaret etmektedir:

2012 Öğrenci Seçimleri Sonuçları üzerine:

17/05/2012

MAS İdari Sekretaryası (KNE tarafından desteklenen) PKS’nin militan listelerini oylarıyla destekleyen binlerce öğrenciyi selamlıyor.

PKS, öğrenci birliklerinin büyük çoğunluğunda, teknik okullarda büyük bir yükseliş (%3.3), üniversitelerde ise ümit vaat eden bir yükseliş (%0.6) elde etti. Onlarca öğrenci birliğinde PKS’nin listeleri birinci olurken, çok daha fazla öğrenci birliğinde hatta şehir ve üniversitelerde (Örneğin Patra Üniversitesi) ilk kez ikinciliğe ulaştılar.

Rehavet yok - Vakit kaybetmemeliyiz

Öğrenci meclisleri ve mücadele komitelerinin öğrenci hareketinin yeniden yapılanmasında merkeze yerleşmeleri gereksinimi hala mevcuttur.

Seçimlere katılmayanlarla birlikte PASP (PASOK’un listesi) ve DAP (Yeni Demokrasi’nin listesi) için oy veren öğrenci arkadaşlarımız büyük çoğunluğu oluşturdular. Bireysel niyetlerden bağımsız, çekimser kalma ya da hoşgörü sistem için elverişli davranışlardır.

Hangi idari formülle olursa olsun halkın ve halk çocuklarının lehine eski ya da yeni siyasal yapıların himmetiyle yukarıdan gelecek kolay çözümler yoktur ve asla olmayacaktır. Önümüzdeki dönemde hangi hükümet, hangi siyasi yapı oluşursa oluşsun, halk için çözüm üretmeyecekler.

Bu nedenledir ki halk ve çocukları zorbalık ve yanılsamalara sırtlarını dönmelidir.

Bizim için tek çıkar yol tabandaki güçlerin ilişkilenmesidir ki bu da şu anlama gelir: MAS ve her fakültedeki mücadele komiteleri ile birlikte hareket etmek, dönüşmek, mücadeleyi ve örgütü güçlendirmek, emek ve halk hareketi ile ittifak halinde olmak.

PKS’yi destekleyen öğreciler, geçtiğimiz dönemde MAS’ta sınıf eksenli güçlerin kavgası doğrultusunda mücadele yürütmüş olanlardı. Seçim günü bile çelik işçilerinin mücadelesini desteklemek için para topluyorlardı. Bundan sonra da tüm güçleriyle bu kahramanca mücadelenin yanında yer alacaklar. Bu öğrenciler, halk sınıflarını fakirleştirmiş ve hala fakirleştirmekte olan halk düşmanı siyasi hatta karşı savaştılar, yüksek öğrenim yasasının geçmesini, barınma ve beslenme hakları konusundaki kesintileri engellediler. Önümüzdeki dönem hem örgütte hem de sermayeye ve siyasi temsilcilerine karşı verilen mücadelenin yoğunlaşmasında çok daha dinamik bir rol oynayacaklar. Öğrenci hareketinin militan yeniden yapılanması için çalışarak öğrenci hareketini yok etmek isteyenlerin karşısına daha güçlü çıkacaklar.

Eğitim, iş, geleceğimiz ve yaşamlarımız konusunda yaklaşmakta olan mühim kavgada, halkın ve onun öğrenci olan çocuklarının ihtiyacı olan eğitim için verilen mücadelenin en ön safında bizler öncü olarak yer alacağız.

Tüm sonuçlar MAS’ın sayfasında bulunabilir (www.spoudastes.gr)


e-mail:cpg@int.kke.gr
Haber


 
 

Anasayfa | Haber | KKE hakkında | Fotoğraflar / Videolar / Müzik | Red Links | Kişiler


Yunanistan Komünist Partisi - Merkez komitesi
145 leof.Irakliou, Gr-14231 Atina tel:(+30) 210 2592111 - faks:(+30) 210 2592298
http://trold.kke.gr - e-mail: cpg@int.kke.gr

Powered by Plone