Skip to content

Personal tools
You are here: Home » Haber » 2012 haber » Avrupa Birliği’nde işsizlik oranlarının en yüksek olduğu 5 ülkenin komünist ve işçi partileri, işsizlere yönelik ortak bir açıklama yayımladı

Avrupa Birliği’nde işsizlik oranlarının en yüksek olduğu 5 ülkenin komünist ve işçi partileri, işsizlere yönelik ortak bir açıklama yayımladıÇarşamba, 29 Şubat 2012

Avrupa Birliğinde işsizlik oranlarının en yüksek olduğu 5 ülkenin komünist ve işçi partileri, işsizlere yönelik ortak bir çağrı metni yayımladı. Partiler İspanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya ve İrlanda’nın işsizlerini kapitalizme karşı örgütlenmeye çağırdı.

İşçiler ve işsizlere

Avrupa’da işsizlikten en fazla etkilenen İspanya, Yunanistan, Letonya, Litvanya ve İrlanda’nın komünist ve işçi partileri seni mücadele etmeye ve örgütlenmeye çağırıyor.

Avrupa Birliği’nde yaşayan “resmi rakamlarla” 24 milyon işsize, özellikle de uzun dönemden beri işsiz olanlara, genç ve kadın işsizlere sesleniyoruz.

Eksik istihdam edilenlere, iş bulma kurumunda bekleyenlere, sosyal güvencesi olmayanlara; esnek saatlerle, rotasyonla, bireysel sözleşmeyle, parça başı iş sözleşmeleriyle çalışanlara; patronların tehditlerine maruz kalanlara, işten atılma ve işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya olanlara sesleniyoruz.

İşe geri dönme imkanı yaratılacağı bahanesiyle ücretsiz çalışmaya zorlananlara, “ödeme güçlüğünü” bahane eden patronların işsizlik ödeneği haklarını gasp ettiklerine, işlerini ve haklarını korumak üzere greve, işyeri işgallerine, oturma eylemlerine giden işçilere sesleniyoruz.

Ayrıca topraklarından sökülüp atılan köylülere; tekellerin saldırısı ve işçi sınıfı ve halka karşı gerçekleştirilen kemer sıkma politikaları sonucunda iflasa sürüklenen küçük esnafa ve profesyonel çalışanlara sesleniyoruz.

Hepiniz ve bütün işçiler bu “emek” cehenneminin yaygınlık kazandığının ve genel bir yasa halini aldığını, büyük sermayenin, onun devletlerinin ve AB’nin, yavaş yavaş ya da hızlı bir şekilde, bu yasayı her bir işyerine dayatmaya çalıştığını daha iyi kavrıyorsunuz. Kaybedecek zaman yok.

Partilerimizin mücadele ettiği İspanya, Yunanistan, Litvanya, Letonya ve İrlanda’da işsizlik çok tehlikeli düzeylere çıktı. Bu ülkelerdeki sermaye sınıfı ve yağmacı AB bir bütün olarak işçi sınıfına ve yoksullara karşı savaş ilan etti. Kapitalizmin iktisadi krizi, geçmiş dönemlerdeki halk düşmanı saldırılardan, özellikle de Maastricht Antlaşması’ndan, kurtarılabilen ne kadar hak varsa hepsini ortadan kaldıracak yeni önlemleri beraberinde getirdi.

Bu sert ortamda bir avuç zengin akıl almaz kârlar elde ettiler. Ve buna karşın yeni önlemler talep ediyorlar. Onların krizi bir borç krizi değil; sermayenin aşırı birikiminden kaynaklanan kapitalist bir kriz.

Bu krizi sermaye, sanayiciler, bankacılar ve zenginlerin diğer kesimleri adına aşmak üzere siyasi temsilcileri, emekgücünün fiyatını daha da düşürmeye ve daha fazla insanı işsizliğe sürüklemeye yönelik sert önlemler dayatıyorlar.

Bu ortamda halkın bu sert önlemlere karşı direnişine, sendikalarda ve emek hareketi içinde uzun süre önce kapitalizmin mantığını ve ideolojisini benimsemiş olan ve şimdi de sermayenin saldırısına boyun eğmek dışında bir yol olmadığını vaaz edenler tarafından set çekiliyor.

İlerlemenin yolu işçilerin ve ailelerinin çoğunluğunu, onların çıkarları üzerine kurulmuş strateji temelinde yürütülen halkçı mücadeleye kazanmaktır. Komünist ve işçi partileri bu sürecin merkezinde yer almalıdırlar.

Sınıf güçleriyle, komünist ve işçi partilerle birlikte mücadele verin.

Sendikalarınızda ve işyerlerinizde örgütlenin. Eylemin gelişmesine katkıda bulunun. İşçi sınıfının gücü böyle artırılabilir.

İşsizlerin korunmasına yönelik şu acil önlemlerin alınmasını talep edin:

- Bütün işsizler için yeterli bir işsizlik ödeneği,

- Her şeyi kapsayan sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik,

- Borçların ve ipotekli konut kredilerinin dondurulması.

İşsizlik doğal bir olgu değildir. İşsizlik, karakteri üretim anarşisi ve sömürü olan kapitalist sistem tarafından beslenir.

Yalnızca sosyalist bir ekonomi, yani işçilerin iktidarına ve üretim araçlarının toplumsallaştırılmasına dayanan merkezi planlı bir ekonomi herkesin çalışma hakkını güvence altına alabilir.

Sovyetler Birliği’nde ve diğer sosyalist ülkelerde gerçekleşen budur ve bu, sosyalist ülkelerin tarihsel kazanımlarından ve pek çok başarılarından yalnızca bir tanesidir.

Partilerimiz sizleri her gün, insanın insan tarafından sömürülmesine karşı, işsizliğin olmadığı bir toplum için, yani halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek düzen olan sosyalizm için mücadele etmeye çağırmaktadır.

Yunanistan Komünist Partisi

İrlanda Komünist Partisi

İrlanda İşçi Partisi

Letonya Sosyalist Partisi

Litvanya Sosyalist Halk Cephesi

İspanya Halklarının Komünist Partisi


e-mail:cpg@int.kke.gr
Haber


 
 

Anasayfa | Haber | KKE hakkında | Fotoğraflar / Videolar / Müzik | Red Links | Kişiler


Yunanistan Komünist Partisi - Merkez komitesi
145 leof.Irakliou, Gr-14231 Atina tel:(+30) 210 2592111 - faks:(+30) 210 2592298
http://trold.kke.gr - e-mail: cpg@int.kke.gr

Powered by Plone