Skip to content

Personal tools
You are here: Home » Haber » 2012 haber » Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi’nin Ortak Açıklaması

Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi’nin Ortak Açıklaması6 Şubat 2012

Sosyalizm kazanacak, kazanmalı!

Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi ortak açıklama yaptılar. 29 Ocak TKP tarafından Ankara'da düzenlenen "Sosyalizm Kazanacak" etkinliği dolayısıyla yayınlanan ortak açıklamada birbirine komşu iki ülkenin emekçilerinin dayanışma kültürünü geliştireceklerini, bölgesel konularda ve dünya komünist hareketinin devrimci geleneklerinin güçlendirilmesi için işbirliğine daha verimli bir biçimde devam edeceklerini ilan ettiler.

Biz iyimseriz! İşçi sınıfı, halk güçleri kapitalizmi yenecek!

Birkaç yüzyıla iki büyük savaş, faşizm ve askeri diktatörlükler, sayısız bölgesel çatışma sığdıran; milyarlarca kişiyi açlık, yoksulluk ve işsizlikle baş başa bırakan bir sistemin insanileştirilebileceğine dönük her tür beklenti eddedilmelidir.

Emekçi halkların bağımsızlık, egemenlik, barış, adalet; sosyal, demokratik ve sendikal haklar için verdikleri mücadeleler bu kokuşmuş düzenin sınırlarının ötesine geçen bir siyasal perspektifin içine yerleşmediği sürece sömürücü sınıflar, kestaneleri ateşten yoksulların eliyle çıkartmayı becermektedir.

Bugün sistemin bütününü etkileyen, emperyalistler arası çelişkileri keskinleştiren; ham maddelerin, enerji kaynaklarının, ulaştırma güzergahlarının kontrolü ve piyasa payları için yapılan emperyalist müdahaleler ve savaşlara neden olan kapitalist kriz sürecinde benzer bir tuzağın hazırlanmakta olduğu açık bir biçimde görülmektedir. Bu çelişkiler halkların şu soruya cevap vermesini daha da zorunlu kılmaktadır: Sosyalizm mi, kapitalistlerin kârları için sayısız mağdur yaratan, hatta insanları kurban eden kapitalist barbarlık mı?

Komünistler açısından, krizleri, işsizliği, yoksulluğu, eğitimde ve kültürde yozlaşmayı, müdahaleleri ve savaşları yaratan kapitalizmin bir devrimle alaşağı edilmesi dışında işçi sınıfı ve halk lehine başka bir yol yoktur.

Elbette dünyada sosyalist devrimci atılımların ne zaman gerçekleşeceği bugünden öngörülemez; zaten bu türden atılımlar öznel niyetlerin değil, toplumsal dinamiklerin ürünüdür.

Öte yandan tarihte işçi sınıfının birliği, tekeller tarafından baskı altında tutulan diğer emekçi sınıflarla toplumsal ittifakının sağlanması, sınıf mücadelesinin geliştirilmesi ve sosyalizmin inşa edilmesi amacıyla işçi sınıfı iktidarı için mücadele edilmesi hedefini merkeze koyan devrimci siyasi aktörlerin çabası eksik kaldığında, sermaye sınıfının kriz koşullarını kendi lehlerine çevirebildikleri sayısız örnek vardır.

Komünist partileri, sosyalizmin güncelliğini ve zorunluluğunu varsayarak hareket eden, bu hedefin üzerini hiçbir zaman örtmeyen partilerdir. Geniş işçi kitlelerinin krizin faturasını ödemek durumunda bırakılmasının önüne geçecek olan, onların azla yetinmesi değil, örgütlü güçlerini sosyalist seçenek doğrultusunda harekete geçirerek, siyasal mevziler kazanmaya başlamalarıdır.

Bugün hayal olan, sosyalizm hedefi değil, sermayenin daha yaşanabilir bir dünyaya ikna edilebileceği düşüncesidir.

TKP tarafından Ankara’da düzenlenen Sosyalizm Kazanacak etkinliği vesilesiyle, Yunanistan Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Partisi, her iki ülkede farklı koşullar ve mücadelenin farklı uğraklarında olunsa da, kapitalist düzenin örgütlü halk yığınlarının siyasal etkinliği sonucunda sonlandırılması için yürüttükleri mücadeleyi yoğunlaştıracaklarını, bu doğrultuda birbirine komşu iki ülkenin emekçilerinin dayanışma kültürünü geliştireceklerini, bölgesel konularda ve dünya komünist hareketinin devrimci geleneklerinin güçlendirilmesi için işbirliğine daha verimli bir biçimde devam edeceklerini ilan ederler.

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi


e-mail:cpg@int.kke.gr
Haber


 
 

Anasayfa | Haber | KKE hakkında | Fotoğraflar / Videolar / Müzik | Red Links | Kişiler


Yunanistan Komünist Partisi - Merkez komitesi
145 leof.Irakliou, Gr-14231 Atina tel:(+30) 210 2592111 - faks:(+30) 210 2592298
http://trold.kke.gr - e-mail: cpg@int.kke.gr

Powered by Plone