Skip to content

Personal tools
You are here: Home » Haber » 2013 haber » KKE ve TKP: ‘Yunan ve Türk kapitalistlerin emekçileri sömürmesine dayanan ortak ticaret anlaşmalarını reddediyoruz!’

KKE ve TKP: ‘Yunan ve Türk kapitalistlerin emekçileri sömürmesine dayanan ortak ticaret anlaşmalarını reddediyoruz!’İkinci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmini arttırmak için 25 anlaşmanın altına imza atan Erdoğan ve Samaras’a her iki ülkenin komünist partilerinden tepki geldi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün yayınladıkları açıklamada, her iki ülke halkını Samaras ve Erdoğan hükümetleri arasında imzalanan ticari anlaşmaların ardındaki gerçeklere bakmaya çağırdı.

KKE ve TKP, söz konusu ticari anlaşmaların altında yatan gerçek niyetleri şöyle özetledi:

“Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde iki hükümet arasında imzalanan anlaşmalar ilk olarak, Yunan ve Türk kapitalistlerin işçi sınıfını ve diğer halk katmanlarını daha fazla sömürüsüne dayanan ortak planları içermektedir. Diğer taraftan, bu anlaşmalar tekel sendikaların piyasaların paylaşımına dayanan sert rekabetini, Türk ve Yunan sermayelerinin Doğu Akdeniz'deki doğal kaynak rezervleri ve bu doğal kaynakların ile diğer metaların ulaşım yolları üzerindeki egemenliğini arttırmayı amaçlar. Kapitalist devletlerin ve emperyalist birlikler yanı sıra dev uluslararası tekeller de söz konusu işbirliği ve rekabete dâhildir.”

Her iki ülkenin emekçilerinin, kapitalistler arasındaki sert rekabetten veya işbirliğinden hiçbir yarar sağlayamayacağının altını çizen KKE ve TKP, emekçilerin hükümetlerin yaptığı bu açıklamalara sırtını dönmeleri gerektiğini kaydetti. KKE ve TKP, esas olarak tüm emekçilerin burjuva sınıflarının ve hükümetlerin aktif katılımıyla Suriye ve Libya’da gerçekleştirdiği emperyalist müdahaleler ve savaşlar, işsizlik, yoksulluk ve kapitalist sömürü gibi kendi gerçekliklerinden ders çıkarması gerektiğini vurguladı.

İki ülke halkları arasındaki dostluğu ve enternasyonal dayanışmayı geliştirmeye odaklanmış her iki komünist parti, işçi sınıfını emperyalistlere, Avrupa Birliği ve NATO gibi onun örgütlerine karşı mücadelelerini yoğunlaştırmaya çağırdı. KKE ve TKP aynı zamanda, iki halkın güvenliğini ve refahını sağlayacak bu çözümün sermayenin kârlılığını arttırmaya yönelik temel çıkarını garanti etmeyeceğini çok açık bir ifadeyle dile getirdi.

KKE ve TKP çözümün; çelişkilere, çatışmalara, askeri çatışmalara neden olan kapitalistlerin güçlerine son verme ve sosyalist bir toplum inşa etme mücadelesinde yattığını ifade etti.

İkinci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret hacmini arttırmak için 25 anlaşmanın altına imza atan Erdoğan ve Samaras’a her iki ülkenin komünist partilerinden tepki geldi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) bugün yayınladıkları açıklamada, her iki ülke halkını Samaras ve Erdoğan hükümetleri arasında imzalanan ticari anlaşmaların ardındaki gerçeklere bakmaya çağırdı.

KKE ve TKP, söz konusu ticari anlaşmaların altında yatan gerçek niyetleri şöyle özetledi:


e-mail:cpg@int.kke.gr
Haber


 
 

Anasayfa | Haber | KKE hakkında | Fotoğraflar / Videolar / Müzik | Red Links | Kişiler


Yunanistan Komünist Partisi - Merkez komitesi
145 leof.Irakliou, Gr-14231 Atina tel:(+30) 210 2592111 - faks:(+30) 210 2592298
http://trold.kke.gr - e-mail: cpg@int.kke.gr

Powered by Plone