Skip to content

Personal tools
You are here: Home » Haber » 2012 haber » Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Basın Bürosu’nun ND-PASOK-Demokratik Sol Hükümetinin kuruluşuna ilişkin Açıklaması

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komitesi Basın Bürosu’nun ND-PASOK-Demokratik Sol Hükümetinin kuruluşuna ilişkin Açıklaması


21.06.2012

Yeni ND-PASOK ve Demokratik Sol koalisyon hükümeti kapitalist krizin sonuçlarından muzdarip halk sınıflarına herhangi bir rahatlama sağlamayacaktır.

Koalisyon hükümetinin memorandum ve borç anlaşmalarının olumsuz koşullarının yeniden müzakeresi olarak sunduğu, aslında, Yunanistan ve Avro Bölgesi’nde daha güçlü ekonomiye sahip ülkelerde kapitalist krizin derinleşmesine mukabil mecburi bir yeniden düzenlemeden başka bir şey değildir. Bu yeniden düzenleme keskinleşen çelişkiler ve AB’nin önde gelen güçleri arasında krizin nasıl yönetileceğine ilişkin geçici anlaşmalar tarafından belirlenecektir. Bu yeniden düzenlemenin sonucu ne olursa olsun halkın yoksullaşması ve iflasını ne engelleyecek ne de bunu tamamen ortadan kaldıracaktır.

“Sol” bir partinin koalisyon hükümetine katılması halk için herhangi bir olumlu sonuç doğurmayacaktır. Plütokrasi, Demokratik Sol’un hükümete katılması ile birlikte, zaman ve hoşgörü kazanmaya çalışmaktaıdr.

İşçiler ve halk sınıfları derin çalkantılar ve ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. Kaybedecek zaman olmadığı gibi “bekle ve gör” gibi bir duruş da mümkün değildir. Burjuva sınıfı, Avrupa Birliği ve partileri seçim sonuçlarını, kötümserlik ve kaderciliğin zaferi için, seçim sonuçlarını kullanmayı deneyecektir.

KKE, Parlamento’da halkın önemli sorunlarına ilişkin yasa ve değişiklik önergeleri sunacaktır. Bunlardan ilki, memorandumun, borç anlaşmasının ve önceki meclisin kabul etmiş olduğu ilgili tüm yasaların iptali olacaktır.

KKE, hem Parlamento’da hem de halkın içinde işsizlerin ve emekçi ailelerinin korunması, ilaçların temininin sağlanması, hastanelerin faaliyeti için, vahşi vergilendirmeyi durdurmak, maaş ve emekli aylıklarına dönük yeni bir saldırıyı engellemek için işçi sınıfının ve halk sınıflarının müdahale, mücadele ve karşı-saldırısını örgütlemek üzere tüm gücü ile mücadele edecektir. Borç içindeki haneleri korumak, çok yetersiz kaynak aktarılan eğitimin işlerliğinin sürdürülmesi için... Halka hizmet eden ve iş yaratan kamu işleri için...Ki halkın kendine inancı olsun, sömürücülere başkaldırsınlar, onları durdurup devirsinler.


e-mail:cpg@int.kke.gr
Haber


 
 

Anasayfa | Haber | KKE hakkında | Fotoğraflar / Videolar / Müzik | Red Links | Kişiler


Yunanistan Komünist Partisi - Merkez komitesi
145 leof.Irakliou, Gr-14231 Atina tel:(+30) 210 2592111 - faks:(+30) 210 2592298
http://trold.kke.gr - e-mail: cpg@int.kke.gr

Powered by Plone