Skip to content

Personal tools
You are here: Home » Haber » 2012 haber » KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Aleka Papariga’nın 17 Haziran 2012 seçim sonuçlarına ilişkin beyanatı

KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Aleka Papariga’nın 17 Haziran 2012 seçim sonuçlarına ilişkin beyanatı


18/06/2012

17 Haziran 2012 seçim sonuçlar: Yunanistan Komünist Partisi, 4,5%, Yeni Demokrasi-ND (Liberal Parti) 29,6%, SYRIZA (oportünist güçleri ve PASOK’ tan gelen güçlerin ittifakı) 26,9%, PASOK' un (sosyal demokratlar) 12,3%, Bağımsız Yunanlılar 7,55%, Altın Şafak (milliyetçi, ırkçı partisi) 6,9% ve Demokratik Sol (SYRIZA’ dan ayrıldı ve PASOK' un bazı kuvvetleri ile birleşti) 6,3%, LAOS (ND’den eski bölünmüş, milliyetçi parti) 1,6%. Bu sonuçlara dayanarak KKE 12 sandalye alacak.

KKE Merkez Komitesi Genel Sekreteri Aleka Papariga’nın 17 Haziran 2012 seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Seçim sonucu, iktisadi kriz ve onu takiben gelen önlemlerden, memorandumdan, kredi anlaşmalarından, uyum yasalarından çok çeken halk için olumsuzdur.

Halk, ciddi sorunlar ve gelişmelerle karşı karşıya gelecektir ve hangi hükümet gelirse gelsin -eğer kurulabilirse- halkın beklentilerini karşılamayacak hatta bunun tam tersi olacaktır.

Sonuçların olumsuz karakterini aşağıdaki çerçevede değerlendiriyoruz.

Birinci sonuç: Emek düşmanlığı ve halk düşmanlığı ile meşhur Yeni Demokrasi'nin (ND) yükselişi. Samaras’ın dediği gibi, halk için daha en kötü günler henüz geçmiş değil, önümüzde... Göründüğü kadarıyla ana gövdesini ND’nin oluşturacağı bir hükümetin halkın herhangi bir sorununu çözmekle alakası olmayacak, aksine bu hükümet bu sorunları daha da karmaşıklaştıracak.

İkinci sonuç: SYRIZA’nın ikinci seçim mücadelesinden yükselerek çıkışı; isterseniz buna Mayıs’taki seçimlerde kaydettikleri yükselişe kıyasla önemli bir yükseliş diyebiliriz. SYRIZA, şimdi hükümet olsa “tek yol Avrupacı” bir bağlama oturacak olmasına rağmen memorandum, kredi anlaşmaları, uyum yasaları konusundaki sloganları ile yaptığı gibi şarabını bir hayli sulandırarak da olsa, büyük miktarda oy aldı ve önemli bir oy yüzdesine ulaştı. Hakim sınıfa ve dış güçlere, “ne pahasına olursa olsun Yunanistan Avro’da kalacak” gibi çok sayıda taahhütte bulundu. Bu doğrultuda şunu düşünüyoruz: Temel tezlerini değiştirerek aldığı bu seçim sonucu, -ki bu olumsuz sonuçlardan biridir- 6 Mayıs’ta savunduklarına inanıp inanmamamızdan bağımsız olarak, SYRIZA’nın vaatlerini hayata geçirmeyecek.

Üçüncü olumsuz sonuç: KKE’nin tartışmasız biçimdeki büyük kayıpları -ki bu kayıpların anlamı, esasen Avro bölgesinde krizin derinleşmesinden kaynaklanan sorunların keskinleşmesine karşılık halkçı mücadelenin hazırlıklı olması açısından çok daha büyük olacaktır. 7 Mayıs’tan sonra söylediğimi şu noktanın doğruluğu teyid edildi: Bu seçim, KKE’nin son 40 yıldır verdiği en karmaşık ve en zor seçim mücadelesi olacaktı. Partinin 6 Mayıs’a kadar geçmiş olduğu süreçlerden çok daha zor olan ND ve SYRIZA arasında kurulan yeni iki kutuplu sistem ikileminin yarattığı bu zorlu sürecin farkındaydık. Seçimlerden diledikleri sonucu almak için bu partilerden birisi terörü, diğeri yanılgıları kullanarak seçim mücadelesi verdiler. Kuşkusuz ki seçim sonuçları daha derinlemesine ve kapsamlı biçimde değerlendirilecek, tıpkı her seçim mücadelelesinde tüm parti, KNE, parti dostları ve destekçilerimiz tarafından yapıldığı gibi.

Dördüncü olumsuz sonuç: 6 Mayıs’tan sonra da bu yapının faşist karakteri ve eşkiyalığına ilişkin pek çok kanıt olmasına karşın Altın Şafak’ın oy oranı ve seçim yüzdesi.

KKE, halka krizin karakteri ve Avro Bölgesi’nde olabilecek olumsuz gelişmeleri de içine alacak biçimde olasılıklar, AB’nin karakteri, borçların tek taraflı iptalinin, AB’den ayrılmanın ve emekçi halk iktidarı için savaşımın gerekliliği konusunda doğruyu söylemeyi tercih etti. Bildiğiniz gibi bunları söyledik.

KKE’nin iflas hükümetine biri dışarından biri içeriden iki kişi ile katılması halkın verdiği tavizin bir kanıtı ve hükümet politikasının tekellerin çıkarlarına göre hizaya sokulması için kullanılabilecekken, KKE’nin siysal kopuşu ve karşı saldırıyı gerektiren böyle kritik bir safhada krizin yönetimini üstlenecek bir hükümete katılması er ya da geç hareketin büyük bir mağlubiyeti ile sonuçlanacaktı.

Bu sıkı mücadeleyi yapan parti ve KNE üyelerini, parti dostlarını ve destekçilerini ve basınca karşı durarak KKE’ye oy veren herkesi selamlıyoruz. KKE’nin Meclis’te azalan sandalye sayısına karşın dimdik ayakta olduğunu, sınıf hareketi içindeki yoğun siyasal faaliyetine devam edeceğini ve her mücadele ve umut filizini destekleyip güçlendireceğini ilan ediyoruz.

Hiç kuşkusuz halk, her iki seçim mücadelesinde de dile getirdiğimiz meseleleri, öngörülerimizi, Avro bölgesinde yaşanacak gelişmelere ilişkin ve özellikle ABD seçimlerinden sonra Yunanistan’ın bir savaşa dahil olması konusundaki uyarılarımızı hatırlayacaktır. İnanıyoruz ki memorandum karşıtlığı eksenli bir koalisyon hükümeti olasılığı karşısında partinin tezlerini ve rolünü takdir etmekle birlikte partiye oy vermemiş olanlar da sonuçları ölçüp biçecektir.

Şu konuda sizi temin etmek istiyoruz: Seçimler öncesinde halka söylediklerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Her mücadelede en ön safta bulunacağız. Şu anda mevcut olan acil ve şiddetli sorunlar karşısındaki her mücadeleci inisiyatifi destekleyeceğiz, halkı yaklaşmakta olan felakete karşı hazırlamak konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Umuyoruz ki radikal yönelimin özellikle ikinci seçim mücadelesinden sonra ortaya çıkan bu geri çekilişi uzun sürmeyecek; zira büyük bir hızla devasa sorunlar yaklaşırken, objektif olarak, kaybedecek zamanımız yok.

KKE, halkın karşı saldırısının temelinin işyerleri, sanayii ve mahalleler olduğunu düşünüyor. Hepsinden önemlisi emekçi halk hareketinin yeniden düzenlenmesini, hem mevcut ve acil meseleler hususunda savaşacak hem de bugün ihtiyacımız olan radikal altüst oluş için güçleri bir araya getirecek toplumsal ve politik ittifakların kurulmasını en önemli mesele olarak görüyoruz.


e-mail:cpg@int.kke.gr
Haber


 
 

Anasayfa | Haber | KKE hakkında | Fotoğraflar / Videolar / Müzik | Red Links | Kişiler


Yunanistan Komünist Partisi - Merkez komitesi
145 leof.Irakliou, Gr-14231 Atina tel:(+30) 210 2592111 - faks:(+30) 210 2592298
http://trold.kke.gr - e-mail: cpg@int.kke.gr

Powered by Plone